Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Facebook

Zarząd
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU REJONOWEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW 
W KONINIE


      PREZES ZARZĄDU
        
     


                                                             Krystyna Orłowska


     POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU             
               Zofia Sieradzka - skarbnik

               Sabina Samolej - sekretarz
      
               Kazimiera Ratajczak

               Kazimierz UrbaniakCZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ 


               Zygmunt Jarka - przewodniczący

               Stanisława Jaworska

               Krystyna Ratajczyk
POCZET SZTANDAROWY


               Krystyna Dylewska

               Kazimiera Ratajczak

               Kazimierz Urbaniak                                         
                                                      KAPELAN STOWARZYSZENIA


               Ks. Rafał Kędzierski - proboszcz Parafii Św.Mikołaja Biskupa w Miłkowicach