Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Facebook

Zarząd
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ODDZIAŁU REJONOWEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW 
W KONINIE


      PREZES ZARZĄDU

    
                    Krystyna Orłowska


     POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU               Karol Licheniak  - wiceprezes

               Zofia Sieradzka - skarbnik

               Sabina Samolej - sekretarz
               
               Elżbieta Andrzejewska

               Stanisława Jaworska
      
               Anna Szerment

              CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ 


               Zygmunt Jarka - przewodniczący

               Jerzy Poszwa

               Józef Śleziak
POCZET SZTANDAROWY


               Krystyna Dylewska

               Maria Mościcka

               Kazimierz Urbaniak                                         
                                                      KAPELAN STOWARZYSZENIA


               Ks. Rafał Kędzierski - proboszcz Parafii Św.Mikołaja Biskupa w Miłkowicach