Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Facebook

Historia


                                                                

                                                                                        „ Tyle jest człowiek wart, ile może

                                                                                               pomóc drugiemu w jego niedoli.”

                                                                                                 Wg prof. Juliana Aleksandrowicza

 

             Z takim mottem 08 lutego 1984 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie w biurowcu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  Grupę inicjatywną Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę PRL tworzyli, dr Mirosława Lubiatowska – lekarz Poradni Przeciwcukrzycowej oraz grono jej pacjentów: Euzebiusz Chachuła, Błażej Lewandowski, Zygmunt Nizioł, Leon Sell, Piotr Śliwka, Jerzy Ziółkowski.

             Uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia podjęło 124 delegatów. Nasze Stowarzyszenie powstało, jako szesnaste w Polsce. Pierwszym prezesem został Euzebiusz Chachuła, a siedzibą Przychodnia Rejonowa przy ulicy Przyjaźni 3. Członkami Zarządu zostali: Leon Sell – I wiceprezes, Zbigniew Gardiasz – II wiceprezes, Witold Czechowski – sekretarz, Janina Szymkowiak – skarbnik oraz dr Mirosława Lubiatowska, Zygmunt Nizioł, Jerzy Ziółkowski i Lech Olszewski.

              Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę PRL działał w strukturach kół terenowych: Koło Terenowe nr 52 (Nowy Konin), Koło Terenowe nr 58 (Stary Konin), Koło Terenowe nr 59 (Województwo Konińskie).  II Walny Zjazd odbywa się 27.02 1986, ale ze względu na długotrwałą chorobę Prezesa Edwarda Chachuły, nowy Zarząd zostaje wybrany dopiero 03 lipca. Zbigniew Gardiasz zostaje prezesem,  Edward Chachuła – I wiceprezesem, Leon Sell – II wiceprezesem, Bronisław Kluczewski – sekretarzem, Rudolf Buliński – skarbnikiem, Teresa Zawada, Jerzy Ziółkowski, Mirosława Lubiatowska i Zygmunt Nizioł – członkami Zarządu. Powstały też nowe koła terenowe wyłonione z KT nr 59: Koło Terenowe nr 59 (Koło i Turek) oraz Koło Terenowe nr 60    (Słupca).

           W 1986 roku pojawia się sprzęt iniekcyjny jednorazowego użytku. Jest to przełom w leczeniu osób insulinozależnych.

          W dniach 16 – 17. 05. 1988 roku w Śremie odbyła się I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – „Chorzy na cukrzycę w zakładzie pracy” i „Trzystopniowy proces leczenia cukrzycy w Polsce”, w której wzięli udział przedstawiciele Zarządu: Edward Chachuła i Bronisław Kluczewski.

          Rok 1989 przyniósł zmiany w postaci zakończenia dotacji państwowej na rzecz Stowarzyszenia i początku sponsoringu działalności na rzecz chorych na cukrzycę. Nasze Stowarzyszenie liczyło już 1690 członków.

          09 czerwca 1990 roku odbył się III Walny Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę PRL, na którym wybrano nowe władze w osobach: Wacław Ryczek – prezes, Edward Chachuła – I wiceprezes, Bożena Dzwoniarska – II wiceprezes, Zbigniew Gardiasz – sekretarz, Bronisław Kluczewski – skarbnik oraz Zygmunt Nizioł i Teresa Zawada.

         26.06. 1990 roku, w związku z przystąpieniem Stowarzyszenia do Międzynarodowej Federacji Diabetyków ( International Diabetes  Federation ), uchwałą Zarządu Głównego w Bydgoszczy, dotychczasowa nazwa Stowarzyszenia zostaje zmieniona na  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. 

          W listopadzie 1990 roku całe Stowarzyszenie przyjmuje za patrona Św. Łukasza, a mottem do działania stają się jego słowa: „ A jako chcecie, aby Wam ludzie czynili, czyńcie tak samo im Wy”                  / Św. Łukasz R 6.32 /. 

                   W marcu 1992 roku, chorzy obok profesjonalnego magazynu „Diabetyk” otrzymują nowe pismo „ Biuletyn Informacyjny” pod redakcją Mieczysława Hojana z Bydgoszczy.

          Pierwsze wyjazdy integracyjne (220 uczestników) – Częstochowa, Niepokalanów, Żelazowa Wola, Piastowski Szlak Wodny, organizowane są dzięki wielkiemu zaangażowaniu Józefa Wiatrowskiego.   20.11 1993 konińscy diabetycy brali udział w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Diabetyków na Jasnej Górze. Od tej pory wyjazdy do Częstochowy stały się tradycją Stowarzyszenia.

          W lutym 1994 roku odbyły się uroczyste obchody X – lecia działalności Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Każdego roku włączano się czynnie w obchody Światowego Dnia Cukrzycy.

                     IV Walny Zjazd OW PSD miał miejsce 30 czerwca 1997 – wybrano nowy Zarząd, którego prezesem zostaje Józef Wiatrowski. W skład Zarządu weszli: Edward Chachuła – I wiceprezes, Teresa Zawada – II wiceprezes, Stanisław Grodzki – sekretarz, Jan Zimny – skarbnik oraz Edward Szajna i Jan Sońta.

         Tradycją stały się spotkania opłatkowo – noworoczne członków naszego OW PSD, będące też okazją do spotkania z władzami Zarządu Głównego i władzami miasta oraz przedstawicielami innych Stowarzyszeń i służb medycznych. To też okazja do przeprowadzenia szkolenia, no i oczywiście złożenia życzeń noworocznych.

         Przedstawiciele OW PSD brali udział w sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez środowiska diabetologiczne. Byli też obecni na X Konferencji  Popularno – Naukowej PSD w Krynicy /24 – 25. 04. 1998r./   W październiku 1998 dołączono do grona uczestników corocznego Ogólnopolskiego Sympozjum Diabetologicznego „Diabetica Expo” w Toruniu.

         Po zlikwidowaniu województwa konińskiego w roku 1998, podjęto decyzję o zmianie nazwy naszego Stowarzyszenia na Oddział Rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Na początku 1999 roku, siedzibę przeniesiono do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, na ulicę Szpitalną 45.

          W dniach 18 – 19 listopada 2000 roku byliśmy gospodarzami Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.  Wtedy też, w Kościele Św. Doroty w Licheniu, został poświęcony nasz sztandar. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili: Krystyna Dylewska, Jan Gliwicki i Katarzyna Orłowicz. W 2005 roku członkami pocztu zostali: Krystyna Dylewska, Józef Dobrowolski i Teresa Zawada, a

         Naszym kapelanem od 2009 roku, przez 5 lat sprawującym opiekę duchową, był Ks. Stanisław Kosiorowski MIC - proboszcz Parafii Św. Doroty w Licheniu, przeniesiony w sierpniu 2014 roku do Warszawy.

POŻEGNANIA:

·      W maju 1996 roku pożegnaliśmy zmarłego Zbigniewa Gardiasza, prezesa OW PSD w Koninie, w latach 1986 – 1990.

·      Na początku 2004 roku pożegnaliśmy pierwszego prezesa i założyciela Stowarzyszenia Euzebiusza Chachułę, który odszedł do wieczności.

·        W sierpniu 2005 roku odchodzi na zawsze Ireneusz Pecyna, skarbnik i księgowy, długoletni działacz Stowarzyszenia.

·    20 września 2011 roku nadszedł czas pożegnania Józefa Wiatrowskiego – prezesa OR PSD w Koninie w latach 1997 – 2011 oraz długoletniego (15 lat) skarbnika Zarządu Głównego.  

 ·   20 maja 2017 roku odszedł od nas, w wieku 75 lat Romuald Mościcki  – Honorowy Prezes ZR PSD w Koninie. Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w latach 2012 - 2015.