Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Facebook

Cele stowarzyszenia


Statutowe cele i zadania Stowarzyszenia: 

v   Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę.

v Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach oraz samokontroli.

v   Organizowanie turnusów rehabilitacyjno – szkoleniowych .

v Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez wzajemną pomoc, wspólne wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych i imprezach okolicznościowych środowisk diabetologicznych.

v   Organizowanie badań profilaktycznych związanych z cukrzycą.

v    Współpraca z innymi  organizacjami o podobnych celach statutowych.

v   Współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.

v  Zrzeszanie osób zdrowych,  pracujących na rzecz chorych na cukrzycę , uznających cele i sposoby działania Stowarzyszenia .